betingelser

Opphavsrett og eierskap til bildene: Gullungene fotograf har etter opphavsloven rettigheter til alle bildene. Ved kjøp av digitale filer gis et begrenset eierskap til kunden, med følgende betingelser: Digitale filer kan ikke videreselges eller brukes kommersielt uten skriflig avtale med fotografen. Det er ikke lov å redigere eller endre bildene på noen som helst måte. Det er kun kjøpte filer som kan deles og fotografen krediteres.

Printscreen og lagring av visningsfiler er ikke tillat (og vil bli etterfakturert ved missbruk).

Markedsføring: Fotografen forbeholder seg retten til å bruke bildene til markedsføring/promotering av seg selv, utstille bilder i studio, til innsendelser til nasjonale og internasjonale konkurranser og publisering på egen webside, blogg og sosiale medier. (Alt bruk på internett er er anonymt Fotografen legger aldri ut navn eller informasjon om kunder. Ønsker dere ikke å legge ut bildene av ulike årsaker i sosiale medier eller annen markedsføringen, blir det fakturert et tillegg på kr 1.000,- Jeg respekterer selvsagt dette. Bildene er fotografens levebrød, og for å få nye og flere kunder må man stolt vise frem sitt arbeid. Håper dere har forståelse for dette.

Backup: Kunden har selv ansvarlig for backup av kjøpte filer på egen hardisk/pcen.